Σπίτι2019-02-07T10:43:43+00:00

Νέα και εκδηλώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών με αντικείμενο την υποστήριξη ατελιέ στο πλαίσιο του έργου TRACES

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) συμμετέχει ως εταίρος του έργου "TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem" με ακρωνύμιο TRACES, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020.   Πέραν της ΕΕΔΕ, στο εταιρικό σχήμα συμμετέχει το Εμπορικό Επιμελητήριο Αχαΐας από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο του Salento – Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης ως Συντονιστής Εταίρος του έργου, το

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή καινοτόμων επιχειρήσεων & δημιουργών στο πλαίσιο του έργου TRACES

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Transnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο - TRACES, το οποίο εγκρίθηκε στην 1η πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020, υπό τον Άξονα Προτεραιότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα πέντε τοπικά εργαστήρια (Atelier) προς δημιουργικούς επιχειρηματίες της περιοχής για την συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο – TRACES. Η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας που είναι εταίρος του

Ξεκίνησαν επίσημα τη δράση τους τα 5 τοπικά εργαστήρια επώασης της Δημιουργικής Βιομηχανίας της περιοχής μας μέσω του έργου TRACES

Το δημιουργικό πρόσωπο της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύει το έργο με τίτλο: «TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο –TRACES. Εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο στο πλαίσιο υλοποίησης του TRACES κάλεσε σήμερα πέντε τοπικά εργαστήρια επώασης (Atelier) που ειδικεύονται στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας και ανταποκρίθηκαν στην δημόσια πρόσκλησή του να συμμετέχουν στην

Από τα κοινωνικά μας δίκτυα