Σπίτι2019-02-07T10:43:43+00:00

Νέα και εκδηλώσεις

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο TRACES

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο TRACES, “TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Traces - “TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem”, που συγχρηματοδοτείται για 1 Εκατομμύριο ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία

Συνεχίστε την περιοδεία: “Δημιουργικοί άνθρωποι τι χρειάζεστε για να γίνετε εξαιρετικοί;”

Συνεχίστε την περιοδεία: "Δημιουργικοί άνθρωποι τι χρειάζεστε για να γίνετε εξαιρετικοί;" Παρακολουθήστε την πορεία ανάπτυξης σας μαζί μας - Εδώ είναι τα νέα στάδια #ProgettoTRACES. www.pugliacreativa.it

Από τα κοινωνικά μας δίκτυα


Today in Bari at Distretto Produttivo 'Puglia Creativa', we are meeting Julia Youngs from Creative Startups with our 5 #localateliers from all Apulia provinces
#acceleratorprogram #challenges #growth #creativestartups #creativity #creativeinpuglia
@InterregTraces https://t.co/AP0IIPb1cy
InterregTraces photo
 • 6
 • 0
 • 5
 • 1
 • 13
 • 0
 • 5
 • 0
 • 7
 • 0
 • 9
 • 0