Σπίτι2019-02-07T10:43:43+00:00

Νέα και εκδηλώσεις

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο TRACES

Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο TRACES, “TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία. Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου Traces - “TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem”, που συγχρηματοδοτείται για 1 Εκατομμύριο ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία

Συνεχίστε την περιοδεία: “Δημιουργικοί άνθρωποι τι χρειάζεστε για να γίνετε εξαιρετικοί;”

Συνεχίστε την περιοδεία: "Δημιουργικοί άνθρωποι τι χρειάζεστε για να γίνετε εξαιρετικοί;" Παρακολουθήστε την πορεία ανάπτυξης σας μαζί μας - Εδώ είναι τα νέα στάδια #ProgettoTRACES. www.pugliacreativa.it

Από τα κοινωνικά μας δίκτυα


Progetto @InterregTraces: Pubblicato il report del “Tour: Creativi di che cosa avete bisogno per diventare Grandi?“ @Interreggr_it @EcoUnisalento https://t.co/RRr1Z3yFUM https://t.co/0B8VCwvl0U InterregTraces photo
 • 6
 • 0
 • 8
 • 0
 • 5
 • 1
 • 9
 • 0
 • 7
 • 0
 • 14
 • 0