Ξεκίνησε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα πέντε τοπικά εργαστήρια (Atelier) προς δημιουργικούς επιχειρηματίες της περιοχής για την συμμετοχή τους στο έργο με τίτλο: «TRansnational Accelerator for a Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο – TRACES. Η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας που είναι εταίρος του έργου, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του φορέα και των πέντε Atelier. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2020, από τα τοπικά Atelier. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων για να επιλεγούν οι συνολικά 25 ομάδες δημιουργών (5 από κάθε Atelier) που θα εκπαιδευτούν στο δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2020.

Τα κριτήρια επιλογής βασίζονται στην καινοτομία της δραστηριότητας, στην ωριμότητα υλοποίησης του εγχειρήματος και στην σύσταση της ομάδας εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης (με ένα email) στο τοπικό Atelier που θα επιλέξει ο κάθε υποψήφιος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται από την πρόσκληση.

Η εκπαίδευση των δημιουργικών επιχειρηματιών που θα επιλεγούν, θα περιλαμβάνει την παροχή βασικών δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες δημιουργούς που θέλουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας. Ενδεικτικά, θα εκπαιδευτούν στους παρακάτω τομείς: Ενίσχυση δημιουργικής ταυτότητας, βασικά στοιχεία management, επιχειρηματικό σχεδιασμό – εφαρμογή και κατακύρωση, πελατειακές σχέσεις, χρηματοδότηση της εταιρείας, crowdfunding: δημιουργία της κατάλληλης εκστρατείας κ.ά. Η εκπαίδευση κάθε ομάδας θα είναι προσαρμοσμένη στην δημιουργική ιδέα της και θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές της. Για την υποστήριξη των ιδεών θα διοργανώνονται ομαδικές συνεδριάσεις για τα μέλη του προγράμματος.

http://www.e-a.gr/axaia/articles/article.jsp?context=103&articleid=10324 

http://www.e-a.gr/axaia/articles/article.jsp?context=103&articleid=10313