Το δημιουργικό πρόσωπο της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύει το έργο με τίτλο: «TRansnational Accelerator for Cultural and Creative EcoSystem» και ακρωνύμιο –TRACES. Εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας, το οποίο στο πλαίσιο υλοποίησης του TRACES κάλεσε σήμερα πέντε τοπικά εργαστήρια επώασης (Atelier) που ειδικεύονται στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας και ανταποκρίθηκαν στην δημόσια πρόσκλησή του να συμμετέχουν στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου. Τα Atelier θα συμβληθούν με το Επιμελητήριο Αχαΐας, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης για την στήριξη της δημιουργίας και την ανάπτυξη πολιτιστικών και δημιουργικών ΜΜΕ/νεοσύστατων επιχειρήσεων.

Τα τοπικά Atelier θα λειτουργήσουν μέσα σε ήδη υπάρχουσες δομές κατάρτισης που θα επιτρέψουν έτσι μια πορεία προς τη δική τους οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα. Το καθένα θα αποτελείται από μια μικρή ομάδα που θα έχει την ικανότητα να παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες στην τοπική δημιουργική βιομηχανία μέσα από ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης για τη διατήρηση της ανάπτυξής τους. Κάθε Atelier θα παρέχει υποστήριξη σε πέντε δημιουργικούς επιχειρηματίες.

Τα Atelier που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στο TRACES είναι τα εξής:Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ, POS4Work-Coworking/Startups/Innovation (Αθανάσιος Νικ. Κοσκινάς), ArtinProgress, Βιομηχανία Θεατρικών Πραγμάτων (Λιθογραφείον), Αριστείδης Σπ. Σταθόπουλος (Κατασκευή Εορταστικών – Αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών).

Τους εκπροσώπους των Atelier καλωσόρισε εκ μέρους του Επιμελητηρίου Αχαΐας ο Διαχειριστής της εταιρείας «Αχαϊκή Επιμελητηριακή Ανάπτυξη» (ΑΧΕΠΑΝ), κ. Κωστής Κριτσώνης. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ακόμα ο κ. Γιάννης Καλύβας εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Δημόσιας Διοίκησης (ΕΕΔΕ) που μετέχει ως εταίρος στο έργο και ο κ. Πρόδρομος Βαδράτσικας εκ μέρους της «Γνώση Αναπτυξιακή Συμβουλευτική ΑΕ, η κα. Ειρήνη Καφούσια συνεργάτης του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο έργο TRACES και η κα. Δανάη Κατσαντά στέλεχος της ΑΧΕΠΑΝ του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Την συνάντηση συντόνισε ο υπεύθυνος Τμήματος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων της Αχαϊκής Επιμελητηριακής Ανάπτυξης (ΑΧΕΠΑΝ) του Επιμελητηρίου Αχαΐας, κ. Κωνσταντίνος Γιωτόπουλος.

ΤοΕπιμελητήριοΑχαΐαςσυμμετέχειωςεταίροςστοέργοTRACES, τουΠρογράμματοςInterregV-AΕλλάδα – Ιταλία 2014 -2020 (ΆξοναςΠροτεραιότητας 1 “InnovationandCompetitiveness”, ΕιδικόςΣτόχος 1.2 – “SupportingtheincubationofinnovativespecializedmicroandsmallenterprisesinthematicsectorsofinteresttotheProgrammeArea”).

ΤοΕταιρικόΣχήμαμετέχουναπότηνπλευράτηςΙταλίαςοι: University of Salento, Technopolis Science and Technology Park Scrl, Creative Apulia Cluster Association

Στο πλαίσιο του TRACES οι Περιφέρειες Απουλίας και Δυτικής Ελλάδας έχουν ως στόχο να προωθήσουν την ενεργοποίηση ενός προγράμματος επιτάχυνσης για την υποστήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης των επιχειρηματιών στον τομέα της δημιουργικής βιομηχανίας. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθούν 10 Τοπικά Atelier, που θα λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο, 5 στην Απουλία και 5 στη Δυτική Ελλάδα.

Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, της προαγωγής της δημιουργικής επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας. Το έργο θα αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη των Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και που αποτρέπουν την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού τους ως κινητήρια δύναμη μιας έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.