Ποιοι είμαστε

Οι εταίροι του έργου TRACES είναι διαφορετικοί φορείς οι οποίοι έχουν συμπληρωματική εμπειρία στον τομέα που απευθύνεται το έργο.

Ο συντονιστής εταίρος (lead beneficiary – LB) είναι το Πανεπιστήμιο του Salento – Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας. Από το 1955 έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων και των αξιών. Περιλαμβάνει έξι Σχολές, τριάντα τρία Ερευνητικά Κέντρα, μία σχολή Phd και Μεταπτυχιακές σχολές Πολιτιστικών Σπουδών και Διοίκησης Πολιτιστικών Οργανισμών και μία διάσημη σχολή ISUFI Grandes écoles. Από το 2014, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ENCATC, το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας έχει υλοποιήσει διάφορες πρωτοβουλίες όπως το Incubator of Ideas and Enterprises και το σχετικό Ερευνητικό Κέντρο – ReCODE.

Η TECNOPOLIS (PB2) είναι το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Πανεπιστημίου του Bari από το 1984. Το 2009, πήρε τη σημερινή μορφή και εποπτεύεται από το Πανεπιστήμιο ως μοναδικός μέτοχος. Ξεκινώντας από την προηγούμενη εμπειρία του στον τομέα των ΤΠΕ, το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο επεκτείνεται σε ένα νέο πεδίο παρέμβασης υπέρ των ΜΜΕ.

Ο Σύνδεσμος Creative Apulia Cluster Association (Απόφαση Περιφέρειας n.2476/12) (PB3) έχει περισσότερα από 100 μέλη και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών (Creative and Cultural Industries) της Περιφέρειας Απουλίας, επιδιώκοντας συστηματική αλληλεπίδραση μεταξύ επιπέδου πολιτικής και Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών, ενσωμάτωση των Δημιουργικών και Πολιτιστικών Βιομηχανιών σε εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές, αναπτύσσοντας συνεργασίες με παραδοσιακές βιομηχανίες με σκοπό την ενεργοποίηση καινοτόμων διαδικασιών και νέων μοντέλων διοίκησης.

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) (PB4), η οποία ιδρύθηκε το 1962, είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Οι δραστηριότητές της καλύπτουν όλες τις διοικητικές περιφέρειες στην Ελλάδα. Με το ισχυρό της δίκτυο και επωφελούμενη από την ισχυρή της εικόνα ανάμεσα στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, η ΕΕΔΕ οργανώνει προγράμματα και παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε πάνω από 1000 επιχειρήσεις ετησίως.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας (PB5) είναι η επίσημη ένωση όλων των επιχειρήσεων της περιφερειακής μονάδας της Αχαΐας. Ως οργανισμός δημοσίου δικαίου και δημόσιος σύμβουλος του κράτους, επηρεάζει άμεσα τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές και πολιτικές. Η στενή του συνεργασία με την Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας εξασφαλίζει τη συνοχή με τη ΔΕ «Στρατηγικός Στόχος 4: Προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Ελλάδας σε σχέση με πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους», και τη σχετική ιδιαίτερη προσοχή που δίνεται στις θερμοκοιτίδες δημιουργικών επιχειρήσεων.

Το European Network on Cultural Management and Policy (ENCATC) (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτισμικής Διαχείρισης και Πολιτικής) και το Cultural Foundation for Ethical Finance (Πολιτιστικό Ίδρυμα για Ηθική Χρηματοδότηση) είναι οι Συνεργαζόμενοι Εταίροι του έργου.

Η ENCATC ιδρύθηκε το 1992 και είναι μία ΜΚΟ η οποία συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την UNESCO και είναι προνομιακός παρατηρητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα δίκτυο περισσότερων από 100 φορέων και επαγγελματιών σε περισσότερες από 40 χώρες οι οποίες έχουν ενεργό δράση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα στον ευρύτερο τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης, πολιτικής και εκπαίδευσης, αντιπροσωπεύοντας όλους τους τομείς του πολιτισμού και της τέχνης. Αποστολή της είναι να τονώσει την ανάπτυξη της πολιτιστικής διαχείρισης και της εκπαίδευσης στον τομέα της πολιτιστικής πολιτικής στην Ευρώπη και πέραν αυτού, να εμπλακεί και να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, τις κοινωνίες και την τεχνολογία.

Η αποστολή του Cultural Foundation for Ethical Finance είναι να συμβάλλει ώστε το σύστημα Banca Etica να είναι ο πρωταγωνιστής στην προώθηση των δικτύων «νέων βιώσιμων οικονομιών» και θα πρέπει να αποτελεί μια πολιτιστική και επιχειρησιακή αναφορά στον τομέα της ηθικής χρηματοδότησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο καλύτερος ορισμός του CFER είναι: “Ένα εργαστήριο έρευνας, δημιουργίας και πρόκλησης για μια νέα οικονομική και χρηματοοικονομική κουλτούρα στην υπηρεσία της κοινωνίας των πολιτών”.

Σε ευθυγράμμιση με την αποστολή του, επιδιώκει στόχους κοινωνικής αλληλεγγύης, παρεμβαίνοντας σε διάφορους τομείς, όπως ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, η προστασία των πολιτών και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· η προστασία και η ενίσχυση της φύσης και του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη χρήση του χρήματος και η προώθηση της ηθικής χρηματοδότησης, η επιστημονική έρευνα σε οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς.